Členství ve sdružení

Pokud byste si měli zájem o další informace o Huntingtonově chorobě nebo o práci a programech SPHCH, neváhejte se s námi spojit a staňte se členy SPHCH.

Pro získání členstvé v SPHCH stačí stáhnout, vyitsknout, vyplnit a zaslat přihlášku, která je v příloze - viz níže.

Adresy pro zaslání přihlášky:

 • Ing. Martina Musilová, Bratranců Veverkových 2675, 530 02 Pardubice
 • Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové

Podmínky členství a práva a povinnosti členů

 • Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba registrovaná v České republice. Členství se dělí na řádné a přidružené.
 • Řádným členem sdružení může být pouze fyzická osoba, občan České republiky, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům.
 • Řádný člen má právo rozhodovat na členské schůzi hlasováním, volit a být volen do rady sdružení a využívat všech členských výhod sdružení.
 • Přidružený člen má právo účastnit se členské schůze s právem poradního hlasu a využívat všech členských výhod sdružení.
 • Právnické osoby se účastní členské schůze prostřednictvím odpovědného zástupce. Účast zástupců (pracovníků, členů) právnické osoby na činnosti sdružení je upravena ve smlouvě o členství.
 • Členství ve sdružení vzniká schválením Radou sdružení po předložení písemné přihlášky do sdružení pro fyzické osoby, či podpisem smlouvy o členství, s právnickou osobou.
 • Členové sdružení jsou povinni dodržovat stanovy, vnitřní pravidla sdružení a hradit roční členský příspěvek.
 • Členství ve sdružení zaniká písemným prohlášením o vystoupení člena ze sdružení, nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, vyloučením člena Radou sdružení pro porušení zákonů ČR, stanov a vnitřních pravidel sdružení či úmrtím člena (zrušením právnické osoby).
 • Ztráta způsobilosti k právním úkonům je důvodem zániku řádného členství převedením do členství přidruženého.

Členský příspěvek je 300 Kč/rok/člen a lze jej zaplatit převodem na běžný účet u České spořitelny č. 1543349/0800 nebo požádat o zaslání složenky u Ing. Martiny Musilové (tel.: 775 321 784, e-mail: office@huntington.cz, adresa: Sladkovského 67, 53002 Pardubice).

Při platbě převodem, prosím, uveďte do poznámky text "členský příspěvek", případně za kolik členů je příspěvek hrazen. Děkuji.

Kalendář

20. dubna 2018 – 22. dubna 2018

Jarní Rekondičně-edukační víkendový pobyt 2018

Hotel Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice


19. října 2018 – 21. října 2018

Podzimní Rekondičně-edukační víkendový pobyt 2018

Hotel Tennis Club Prostějov, Za Kosteleckou 49, Prostějov


Zobrazit celý kalendář »

Novinky e-mailem

                           

Zasílání novinek na Váš e-mail.