Aktuality

Výměna průkazu OZP v roce 2015

1. 1. 2015Všichni příjemci příspěvku na mobilitu obdrží od svých ÚP doporučený dopis, kde budou vyzváni, aby se přihlásili k výměně průkazu OZP. U osob, které mají průkaz OZP, ale nepobírají příspěvek na mobilitu, je nezbytné, aby se samy přihlásily k výměně průkazu.

Zobrazit celý článek


Novela zákona o soudních poplatcích

29. 12. 2014Novela zákona o soudních poplatcích osvobozuje od soudních poplatků neziskové právnické osoby těchto právních forem: spolek, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost a ústav ve všech řízeních ve věcech veřejného rejstříku.

Zobrazit celý článek


Jak zajistit bydlení na stáří nebo v nemoci

23. 11. 2014Osoby se zdravotním postižením, ale také senioři, budou dříve nebo později řešit otázku právního vztahu ke svému dosavadnímu bydlení. Bude k tomu docházet nejčastěji v těch případech, kdy dojde k převodu vlastnického práva k nemovitosti.

Zobrazit celý článek


Diakonie ČCE vydává další tři nové příručky pro pečovatele

3. 11. 2014Diakonie ČCE vydává další tři nové příručky z edice „Rady pro pečující" v rámci projektu POMÁHÁME PEČOVAT. V roce 2013 v rámci projektu vydané Rady ošetřovatelské, Rady pro komunikaci a Rady sociálně-právní doplnily nyní Rady rehabilitační, Rady lékařské a Rady pro závěr života. Současně v rámci projektu vzniklo i DVD se sedmnácti nácvikovými videi a leták Pokyny pro začínající pečovatele.

Zobrazit celý článek


MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2013

30. 10. 2014Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2013. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi atd.), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu MPSV.

Zobrazit celý článek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Novinky e-mailem

                           

Zasílání novinek na Váš e-mail.