Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích 

Posláním Domova je poskytování podpory a péče dospělým uživatelům (ženám i mužům) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech. Tato podpora  a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, s rozvojem podpory jejich  samostatnosti, sociálního začleňování a podporou motivace k takovým činnostem uživatele, které nevedou k jejich dlouhodobému setrvávání či prohlubování nepříznivé sociální situace.


Novinky e-mailem

                           

Zasílání novinek na Váš e-mail.