Fotogalerie

Domov Kopretina Černovice

Vizí organizace je vytvářet domov dětem, mládeži a dospělým se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke své sociální situaci nemohou žít v přirozeném prostředí. Důraz je kladen na rozvoj přirozených vazeb s okolím a rodinou.

Zobrazit celý článek


Diakonie ČCE – středisko Zvonek v Praze 4

Domov střediska Zvonek nabízí tři typy služeb – domov pro osoby se ZP, chráněné bydlení a centrum denních služeb. Služby jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením (s mentálním, případně kombinovaným postižením) a středisko má zkušenosti s pacienty s HCH.

Zobrazit celý článek


Domov pro osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích 

Posláním Domova je poskytování podpory a péče dospělým uživatelům (ženám i mužům) se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech.

Zobrazit celý článek


Domov Potoky v Chřibské

Posláním Domova je poskytování nepřetržité pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu omezení v důsledku chronického duševního onemocnění, včetně všech druhů demence, a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby.

Zobrazit celý článek

1 2

Kalendář

20. dubna 2018 – 22. dubna 2018

Jarní Rekondičně-edukační víkendový pobyt 2018

Hotel Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice


19. října 2018 – 21. října 2018

Podzimní Rekondičně-edukační víkendový pobyt 2018

Hotel Tennis Club Prostějov, Za Kosteleckou 49, Prostějov


Zobrazit celý kalendář »

Novinky e-mailem

                           

Zasílání novinek na Váš e-mail.